24. siječnja 2019.

Iz dnevnog tiska o transplantaciji-Izvor Avaz

Puno je onih koji bez ikakve nade čekaju da se pokrene transplantacijski program u #BiH i da se transplantiraju. Sigurno je jedno,imamo sve preduvjete da radimo transplantacije, kako […]
16. siječnja 2019.

Sastanak članova UO UDiTB F BiH u Federalnom ministarstvu zdravstva.

Danas 15.01.19. je tročlana ekipa, kao predstavnici #UDiTBFBiH, na poziv Federalnog ministra zdravstva, sudjelovala na sastanku na kojemu su bili nazočni, pored Ministra g.Vjekoslava Mandica i njegovi […]
20. prosinca 2018.

Uručena Zahvalnivca Predsjedniku Federacije BiH

Danas smo uručili zahvalnicu Predsjedniku F BiH za potporu kod odlaska naših predstavnika na 10. Europske sportske igre za dijalizirane i transplantirane #Cagliari2018 Italija. Ovu prigodu smo iskoristili […]
8. prosinca 2018.

N1 UDiTP KS”Sramota – zakon donesen, a nije urađena niti jedna transplantacija”

http://ba.n1info.com/Video/Info/a302189/Sramota-zakon-donesen-a-nije-uradjena-niti-jedna-transplantacija.html?fbclid=IwAR3GV0OVHW7s04H1AFmGmXf22ZO55kWm5cBpaSoK8uMt11QkoCx1K1kRmbI