Uručena Zahvalnivca Predsjedniku Federacije BiH

Uručena Zahvalnivca Predsjedniku Federacije BiH

Danas smo uručili zahvalnicu Predsjedniku F BiH za potporu kod odlaska naših predstavnika na 10. Europske sportske igre za dijalizirane i transplantirane #Cagliari2018 Italija.
Ovu prigodu smo iskoristili da predsjednika Federacije upoznamo i sa velikim problemima pacijenata koji se liječe dijalizom, o ne provođenju Izmjena i dopuna Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.
Također smo upozorili na problem pacijenata u #FBiH koji čekaju na transplantaciju srca, jetre i ostalih vitalnih organa.
Nadamo se da će poruke sa ovog sastanka stići do onih koji bi trebali da rade na provedbi Zakona i povećanju broja #transplantacija u BiH.