Priznanje za rad naših udruga u F BiH

Priznanje za rad naših udruga u F BiH

 

Ovo je veliko priznanje za rad naših Udruga jer je European Directorate for the Quality of Medicines ovu fotografiju objavio na svojim stranicama, najviše zahvaljujući našoj prijateljici Vera Hodzic Udruženje Plućna hipertenzija u BiH…