Priprema za svečanu akademiju-radni sastanak

Priprema za svečanu akademiju-radni sastanak

Tuzla,

 U UKC Tuzla radni sastanak sa profesorima i droktorima  i pripreme za svečanu akademiju u povodu Svjetskog dana bubrega koje će se održati u krugu bolnice i u BKC .