Posjeta Federalnom ministarstvu zdravstva

Posjeta Federalnom ministarstvu zdravstva

Dana, 21.07.2015. predstavnici Udruženja dijaliziranih i transplantiranih Federacije BiH u sastavu : Tomislav Žuljević predsjednik udruženja, Muhamed Kadrić potpredsjednik, Nusret Čakrama potpredsjednik skupštine te Remzo Omerašević član, bili na radnom sastanku kod novog Federalnog ministra zdravstva g. Vjekoslava Mandića.

1-IMG_20150721_124447

Pored nas kao predstavnika U DiTB F BiH sastanku je prisustvovala i direktorica transplantacijskog centra dr. Lada Sarajlić. Razgovor je bio otvoren. Iznijeli smo probleme sa kojima se susreću dijalizirani bolesnici u F BiH, ipak najviše se govorilo o ponovnom pokretanju i usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji u F BiH.