Pomoć Udruženju “Bubreg” Distrikt Brčko

Pomoć Udruženju “Bubreg” Distrikt Brčko

Promidžbeni materijal spreman za slanje našim kolegama,
Udruženju Hroničnih bubrežnih bolesnika “BUBREG” u Brčko koji će u nedjelju imati tribinu na temu bubrežne bolesti, načinu liječenja i transplantaciji.

Želimo im sretan rad i uspješnu tribinu!