Najava eventulanog isključenja sa HD

Najava eventulanog isključenja sa HD

Kako sada stvari stoje, najvjerovatnije da će se morati djelovati RADIKALNO, obzirom na nemar pojedinih kantona i drugih institucija i ignoriranje naših zahtjeva.
Na žalost, dok netko NE UMRE pred vladom F BiH ili pred Parlamentom ili pred Kantonalnim Ministarstvom zdravstva ili Federalnim ministarstvom zdravstva ili Vijećem Ministara (Bože dragi komplicirane države) ovi vlastodršci se neće pomjeriti sa mjesta. A kad neko umre onda treba snositi i odgovornost (ali zapravo imali uopće odgovornosti u ovoj državi? Ovdje izgleda kantoni naređuju Federaciji što i kako da radi u mjesto obrnuto. Čisti APSURD(istan) ili ..tamo gdje prestaje logika počinje ova naša država)… a posljedice bi mogle biti katastrofalne… Jer zaista…

pitamo se šta nam je još preostalo…!!!!??                                                                                                                                     ?